Svědčí Vám plochá organizace nebo ploché nohy?

Před několika málo lety popsal Jo Owen v krátkém článečku nazvaném “Flat organizations, flat results” (Ploché organizace, stagnující výsledky), co se stalo v jedné velmi úspěšné, ale tradiční firmě, když se rozhodla vytvořit plochou organizační strukturu. Zde je několik jeho pozorování:

  • Nastala mohutná centralizace a nárůst byrokracie. Místo odstraněných článků formálního hierarchického řízení zaujaly rozšiřující se štábní útvary, jejichž úkolem bylo koordinovat trénink, personální politiku, standardy, kvalitu, komunikaci, finanční kontrolu a celofiremní iniciativy.
  • Rozhodnutí, která dřív vyžadovala 2 - 3 lidi náhle vyžadovala 10 - 20 lidí.
  • Narůstalo politikaření a zmenšovala se zodpovědnost.
  • Manažeři přestávali mluvit jeden s druhým. Tam, kde dřív jeden manažer zavolal druhému, aby s ním něco probral, nebo si dojednal schůzku, nyní nastupovaly sekretářky, které musely koordinovat velké množství diářů.
  • Rozmnožily se porady a interní konference.

Je tedy plochá organizační struktura špatná? To je podobné jako ptát se, jestli jsou špatné ploché nohy.

Komu svědčí ploché nohy?

Sloni mají ploché nohy. A zdá se, že jim dobře slouží. Máte-li ve zvyku dívat se zvířatům na nohy, určitě dokážete uvést spoustu dalších úctyhodných zvířat s nápadně plochýma nohama.

U lidí nejsou naproti tomu ploché nohy žádná velká výhra. Nikdo je také nepropaguje pod heslem: “Chcete si pořádně dupnout? Pořiďte si ploché nohy!”

Naopak, jakmile se u dětí objeví náznaky plochých nohou, musí bosýma nohama zvedat ze země kamínky, nosit speciální obuv a kdoví co ještě.

U ploché organizační struktury dojdeme k podobnému závěru. Pro některé firmy se hodí, pro jiné ne. Jenomže scéna je v tomto případě mnohem nepřehlednější.

Komu svědčí plochá organizace?

Odcitujme nejprve několik vět ze zmíněného Owenova článečku:

Plochá organizace může být nesmírně výkonná. Ve své nejlepší podobě je vysoce angažovaným, energickým, flexibilním podnikem, ve kterém všichni úzce spolupracují. Když to viděly některé tradiční firmy, pokusily se zploštit svou organizaci. Přitom ale zploštily své výsledky.

Plochá organizační struktura “ve své nejlepší podobě” může tedy být velmi přitažlivá. Navíc má velmi vlivné advokáty v těch IT firmách, které se snaží přesvědčit své zákazníky, že hierarchická struktura je reliktem z doby, kdy nebyly informační systémy a informace ve firmě se musely předávat za pomoci manažerů. A skutečně, nasazení mocného informačního systému může odstranit celé vrstvy v manažerské hierarchii. Otázka ovšem je, co to udělá s celkovými náklady na režii. Co Owen pozoroval na jedné konkrétní firmě, podporují i výsledky systematického výzkumu:

… administrativní režie se zavedením automatizace kancelářských prací a dalších informačních technologií nejen nezmenšila, ale naopak se v širokém spektru odvětví vytrvale zvětšuje. (P. Attewell: Information Technology and the Productivity Paradox).

Co říkají Vaše vlastní zkušenosti - je plochá organizační struktura něčím, o co by měly usilovat všechny firmy?

Dejme tomu, že se shodneme, že pro některé firmy se plochá struktura hodí a je chyba, pokud už ji dávno nemají, zatímco jiné může vážně poškodit. Dobře, ale pro které ano a pro které ne? V tom jsme zatím zůstali hodně vágní.

Je slon tradiční nebo moderní?

Owen mluví o “tradičních” organizacích, které na plochou organizační strukturu doplatily. Co si pod tím představovat? Které jsou ty druhé? “Moderní”?

Narazil tady na obvyklou potíž. Ačkoli jsme ze všech stran obklopeni organizacemi, pracujeme v nich, nebo je dokonce řídíme, a ačkoli s nimi máme spoustu konkrétních zkušeností - většinou nejsme schopni je rozumným způsobem klasifikovat.

Už od školních let víme, že roztomilá bílá kočička na koberci má svým ustrojením blíž k tygru usurijskému než ke stejně roztomilému bílému králíčkovi, který sedí o kousek dál.

Podobné konceptuální vybavení nám v případě organizací kupodivu většinou chybí. A manažerovi to může kompikovat život víc, než si na první pohled uvědomuje.

Udělat v tom směru první důležitý krok k nápravě je naštěstí snadné.

Stačí, když se přihlásíte na ANIMA E-kurz “Typy organizací”. Buď na jednotlivý kurz nebo v rámci čtvrtletního programu “Stříbrná permanentka”.

Faxová přihláška se Vám zobrazí po kliknutí zde. Další informace a on-line přihlášku najdete na www.anima.cz.

Zpět na úvodní stránku

Comments are closed.