Cesta ze sevření?

V tomto článku najdete kompletní program ANIMA Instruktáží do konce roku a na zkazce o politickém hnutí NN (Nic Nevědět) vysvětlíme, jak tyto instruktáže mohou pomoci i Vám.


Program do konce roku

Zde máte přehled šesti ANIMA Instruktáží (spolu s krátkými anotacemi), které proběhnou do konce roku 2010:

30. září 2010: Život není Sudoku

Řešení problémů pro pokročilé - z této instruktáže odejdete s tréninkovým plánem, jak se v tomto umění zdokonalovat.

14. října 2010: Respektovaný manažer

Z čeho vyrůstá respekt k vedoucímu? Vypravíme se ke kořenům slova “virtuozita” a budeme se zabývat tím, kudy vede cesta k manažerské virtuozitě.

21. října 2010: Je lež komunikace?

Od odpovědi na tuto otázku se odvíjí řada praktických postupů pro prezentace a rozhovory s lidmi.

11. listopadu 2010: Myslet naplno

Poznat realitu jaká opravdu je a ne jak by si přál, je základní devizou moudrého manažera. Tomu se staví do cesty celá řada překážek. Jak je překonat?

25. listopadu 2010: A se mnou přijde právo

Spravedlivý manažer dává každému člověku a každé záležitosti to, co jim patří. Na co si dávat pozor, chceme-li toho dosáhnout?

9. prosince 2010: Statečnost a sebeovládání

Dvě základní “válečnické ctnosti” se odjakživa snažily pěstovat mnohé vůdčí osobnosti. Co v tomto směru může dělat dnešní manažer?

O zářijové instruktáži jsme informovali už minule. Na konci tohoto článku ještě objasníme, proč je vhodné, abyste ji použil(a) jako bránu, která Vám usnadní přístup k hlavnímu tématu, kolem kterého je seskupeno zbývajících pět instruktáží.

I když jsou jednotlivé instruktáže vzájemně nezávislé v tom, že kdo se účastní jen jedné z nich, odnese si užitečné manažerské nástroje, představuje celý podzimní program soustředěný nápor v jediném směru, který možná i Vy můžete zvolit, nechcete-li být pasivní hříčkou v současné vleklé krizi.

Vysvětlit nám to pomůže příběh jak vystřižený ze sci-fi románu.

Hnutí NN přináší oběti na oltář pokroku

Před 30 lety vylíčil Alasdair MacIntyre chmurnou zkazku o tom, jak přírodní vědy zničila katastrofa.

“Došlo k sérii ekologických pohrom, ze kterých obyvatelstvo obvinilo vědce. Vypukly rozsáhlé nepokoje, byly zapáleny laboratoře, lynčováni fyzici, knihy a přístroje byly zničeny. Nakonec se ujalo moci politické hnutí Nic Nevědět (NN), zrušilo výuku vědy na školách a univerzitách, uvěznilo a popravilo zbývající vědce.”

Po několika desetiletích vliv NN zeslábl a osvícení lidé se pokusili znovu oživit přírodní vědy, i když už pořádně nevěděli, co to je. Měli k dispozici jen nesouvislé fragmenty: ohořelé útržky stránek, přístroje nebo jejich části, u nichž nevěděli, k čemu sloužily, vzpomínky na pokusy, k nimž jim chyběl teoretický základ. Shromáždili tyto fragmenty a založili disciplíny, které nazvali fyzika, chemie a biologie.

Děti se ve škole učily nazpaměť několik Eukleidových vět, které se zachovaly, sborově recitovaly zachráněný fragment Mendělejevovy periodické tabulky a tak podobně. Dospělí občas diskutovali o teorii relativity, evoluční teorii, flogistonové teorii, i když o nich měli jen matnou představu. Dokázali opakovat některé pokusy a ono to opravdu fungovalo. Opakovaně se například přesvědčovali, že “hůl do vody ponořená zdá se býti zalomená”, ale netušili souvislost s konstrukcí dalekohledu.

Užívali výrazy jako “neutrino”, “hmota”, nebo “atomová váha”, někdy i způsobem, který připomínal, jak se používaly ve skutečné fyzice.

Oklamáni tím, že mluví jazykem připomínajícím vědecký jazyk, nebyli schopni odhalit, že to, co pěstují, není žádná věda. Celkový kontext byl ztracen. Měli sice občas pocit, že ty jejich přírodní vědy “nemají tu sílu, co mívaly dříve”, ale vysvětlovali si, že je to cena, kterou zaplatili za pokrok. Za to, že se podařilo vymýtit příčiny oněch hrozných ekologických pohrom.

Nestalo se nám něco podobného v jiné oblasti vědění než jsou přírodní vědy? Tak se před 30 lety ptal MacIntyre.

Během letních prázdnin jsme díky sérii volně přístupných webinářů, které jsme pořádali, narazili na kus textu (naštěstí ne ohořelý), který MacIntyrovo podezření potvrzuje.

Učení staré dva a půl tisíce let

Co že jsme to našli za text? Jestliže to vysvětlíme tady, článek se neúměrně prodlouží. Proto vysvětlení přesuneme do separátního článku “Měkké dovednosti, tvrdé dovednosti a kecy”, který už jsme avizovali a který asi navíc odlehčíme krátkým doprovodným videem na YouTube.

Bude z něho vidět, že v některých důležitých oblastech opravdu mluvíme vágním jazykem, který je také jen jakousi vzpomínkou na cosi přesnějšího, co také mívalo větší sílu.

Příklad můžete najít, když si poslechnete nebo přečtete, jak firmy na seminářích hledají “hodnoty, ke kterým se hlásí”, jak jednotlivci své hodnoty a motta umisťují na webové stránce, nebo když se mluví o důležitosti “integrity” zaměstnanců. Jsou to nesmírně důležité věci, ale můžete se přesvědčit, že jsou většinou jen slabým odvarem něčeho, co se někdy nazývalo “učením o 4 kardinálních ctnostech”, co bylo přesnější a propracovanější a co mělo mnohem větší sílu.

Je to “učení” vzniklé nejméně před 2400 lety a v následujících staletích a tisíciletích si na něm zapracovalo mnoho vynikajících mozků. A to je také výchozí bod našeho podzimního programu. Vede k věcem, které člověk může promyslet a uskutečňovat mezi lidmi, s nimiž pracuje, nebo ve své rodině - může začít hned a na velmi praktické úrovni. To naznačují i stručné anotace instruktáží uvedené na začátku.

Zmínil jsem se, že instruktáže jsou koncipovány tak, aby ve svém úhrnu představovaly nápor ve směru, kterým se i Vy můžete dostávat ze sevření současné krize. Je to široce založený nápor - instruktáže koordinujeme i se schůzkami ANIMA Klubu, které mají tentokrát společné téma “Čtyři pilíře charakteru  zaměstnanců i manažerů” a také tady na ANIMA Forbíně tomu hodláme věnovat několik článků.

Naší snahou je, aby se ty věci nepřekrývaly, ale doplňovaly. Kdo má vůli v tomto směru prorazit, měl by v naší nabídce najít významnou podporu.

Co je zvláštního na první z instruktáží “Život není Sudoku”, která bude už za dva týdny, 30. září 2010? Tvoří výhodné nástupiště pro všechny zbývající. Je to krátký intenzivní “kurz řešení problémů pro pokročilé”. Umožní Vám vybrat si způsob, jak trénovat svou kreativitu a tím i prosvětlit svůj život.  Začnete-li hned, do konce roku můžete vidět pokrok. Kreativitu budete potřebovat i v těch následujících instruktážích - při nich nestačí zůstat u oprašování starých moudrostí.

Teď už je to na Vás. Můžete začít tím, že si vyberete z nabídky instruktáží. Celkový program s odkazy na přihlášky najdete, když klinete zde, rovnou k on-line přihlášce se dostanete kliknutím zde a k faxové přihlášce kliknutím zde.

Potřebujete už k tomuhle trochu z těch “kardinálních ctností”? Promyslet, co je opravdu důležité? Dát důležitým věcem, co potřebují? Dokázat omezit, co Vás svazuje a zevnitř deptá? Nebo snad samo přihlášení vyžaduje i trochu odvahy?

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď