Potřebujete MBA? Nebo spíš SF?

Titul MBA za jménem znamená “Master of Business Administration”. Zkratka SF znamená “Střelec Fedor”.

Možná si ještě pamatujete, že střelec Fedor v ruské pohádce s úspěchem vyplnil příkaz “Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co!”, který mu dal proradný car gosudar. A právě úkoly typu “Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co!” se dnes objevují stále častěji. Až se s nimi budete umět vyrovnat, přinese to úspěch nejen Vám, ale budete výhrou i pro svou firmu.

Prostě budete náš Vážený Čtenář, SF. Jak na to?

Proč přibývá nejasných příkazů?

V uplynulých třech měsících jsme se při instruktážích na téma osobní produktivity setkali s několika desítkami manažerů z různých firem a organizací. Když jsme začali mluvit o nejasných příkazech, většinou hodně ožili. Zdálo se, že velmi dobře vědí, o čem je řeč. Párkrát dokonce zazněl tichý povzdech naznačující, že takové příkazy svědčí o špatné práci jejich nadřízených, proradných nebo nekompetentních gosudarů.

Jenomže tak jednoduché to není. I ten nejlepší generální gosudar - schopný, charakterní, dokonale znající svůj obor, ve kterém dokonce začínal od píky, je dnes nucen stále častěji podobné příkazy dávat.

Proč? Hlavní příčinou jsou změny, jež s sebou přinesla poslední desetiletí - práce ztrácí své jasné hranice, nepřetržitě se mění její náplň. Nadřízení jsou nuceni zadávat úkoly, se kterými nemají vlastní praktické zkušenosti, protože se něco podobného ještě před rokem nevyskytovalo. A až se to lidé naučí dělat dobře, možná se to přestane dělat a bude se dělat něco jiného. Není tedy možné očekávat jako kdysi, že člověk nastoupí do firmy a postupně se naučí všechno potřebné od lidí, kteří tam pracují už dvacet let.

Dostanu-li tedy příkaz “Jdi tam, nevím kam, …” nemá smysl naříkat nebo nadávat. Je dobré si umět poradit a i v takové situaci obstát. Metody, které školíme pod společným záhlavím “osobní produktivita”, si kladou za úkol Vás pro takové situace vyzbrojit.

Možná patříte k těm, kteří už je začali používat, a máte své vlastní zkušenosti. Jestli jste zatím neměli možnost se s nimi seznámit, stačí kliknout na Osobní produktivita zde nebo na pravém okraji úvodní stránky.

Jak uvedené metody v podobných situacích pomáhají, k tomu se vrátíme v jednom z příštích článků. Zde uvedeme ještě tři další důvody, proč je užitečné metodám zdokonalování osobní produktivity věnovat náležitou pozornost.

Co pozorují manželky

Poměrně často jsme slyšeli, že první, kdo zaznamenal, že některý z frekventantů našich kurzů začal zkoušet například metodu GTD, byla jeho manželka. Věci, které se dlouhé měsíce nehnuly z místa kvůli přetížení v práci, se najednou daly do pohybu.

Do stejné kategorie asi patří pozorování, že člověk začne využívat šance, které by dříve pod tlakem okolností nechal utéci. Najde i způsob, jak se věnovat věcem, které považuje za důležité, ale nějak na ně nezbýval čas.

Zlomit bič otrokáře

Sepsat kdo a co se nás snaží zotročit, to by vydalo na dlouhý seznam. Často bychom na takovém seznamu našli i položku “time management”. Začne to už tím klamavým názvem “time management” vzbuzujícím iluzi, že čas je možné řídit, a končí to jako další otrokář nutící nás, abychom toho do diáře nacpali co nejvíc.

Při metodě GTD se naopak snažíme vybojovat si co největší svobodu. Asistuje nám při tom pomyslný komorník - distingvovaný, příjemný a spolehlivý. Jenom těch různých jmen, která si pro něj účastníci kurzů vymysleli - James, George, Cedric, Alfréd, … a považte, dokonce Karel. Samozřejmě se liší nejen jmény, ale i vlastnostmi. Protože každý jsme jiný, každému vyhovuje trochu jiný komorník. A co je nejdůležitější, komorník nemá určovat náš život, ale sloužit.

Iluze soběstačnosti

Skok kupředu, který metody věnované osobní produktivitě způsobí, zjevně bývá spojen s překonáním iluze soběstačnosti. Už minulý rok jsme se v článku “Zbavte se stresu! Klíč najdete v sáčku od vysavače” zabývali tím, jak škodí, když se člověk spoléhá na to, že úkoly nosí v hlavě. A to je jen začátek. Ukazuje se, že výsledný efekt probíraných metod hodně závisí na tom, jak jsme ochotni pečlivě a trpělivě najít a zorganizovat “vnější vybavení”, které znásobí sílu našeho vnitřního vybavení. Tento zcela nový a revoluční přístup dosti pěkně vystihuje antická zásada “Serva ordinem et ordo servabit te” (Zachovej řád a řád zachová tebe).

Vážená Čtenářka, KŽSF

Na závěr ještě drobnou poznámku. Pro ženy nemusí být zrovna přitažlivé používat akademický titul Střelec Fedor. To naštěstí nemusí být problém. Ženy si totiž mohou psát za jméno i mnohem přitažlivější zkratku KŽSF. Co znamená? Zkuste si vzpomenout, jak to v té pohádce bylo. Kdo byl ten mozek, který vymyslel, jak se postavit k příkazu “Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co!”? Kdo byla osoba, která měla největší zásluhu, že to nakonec dobře dopadlo? No ano - Krásná Žena Střelce Fedora (KŽSF).

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď