Time management? Zkuste něco lepšího.

“Co je to energie?”, ptával se Vás možná učitel fyziky na základní škole. Dnes už to máte za sebou, snad už takové otázky nedostáváte. Ale tehdy jste možná odpověděl(a) definicí naučenou z učebnice: “Energie je schopnost konat práci.”

V té odpovědi je vodítko k tomu, proč tzv. “energy management”, Vám pomůže zastat více práce než starý známý “time management”.

Kdo řídí svůj čas?

Nedávno ředitel jedné velké firmy zavtipkoval, jestli znám metodu, jak zastavit čas. Něco takového by samozřejmě bylo triumfem time managementu. Umět řídit čas až k jeho úplnému zastavení. Tak velká výhra by to ovšem asi nebyla, jak naznačuje i případ Šípkové Růženky.

Čas neumí řídit nikdo. Na to upozorňoval i David Allen, autor metody GTD (Getting Things Done), když zdůrazňoval, že jeho metoda je něco jiného než time management. S mnohými čtenáři tohoto blogu jsme se v první polovině letošního roku setkávali na ANIMA Instruktážích věnovaných metodě GTD. Ti tedy vědí, že podle metody GTD můžeme řídit, co a jak budeme dělat, čas řídit nezkoušíme.

Slovo “management” v termínu “time management” nahrává lidské pýše až zpupnosti, která si myslí, že může všechno řídit. Řídit čas, řídit rizika, dokonce se používá i termín “ethics management”. Komunisté, kteří v 50. letech zpívali, že poručí větru a dešti, by to dnes asi nazvali “weather management”. Nebo менеджмент погоды?

Ta zpupnost se pak občas promítá do chování k ostatním lidem a poškozuje i soukromý život.

Moudřejší je proto mluvit o hospodaření s časem. Navozuje to realističtější a užitečnější představy. Metody plánování úkolů, přemýšlení o prioritách nebo hlídání “zlodějů času” nakonec většinou zvýší podíl času, který věnujeme produktivní práci.

To je ovšem jen jedna cesta, která Vás přivede k tomu, abyste zastal(a) více práce. Navíc je silně omezena tím, že den má 24 hodin, a množství času, které můžeme věnovat práci je tak striktně omezeno.

Proto je dobré se poohlížet i po dalších cestách, které takovým omezením netrpí.

Zvýšit schopnost konat práci

Fyzikální definice vzpomínaná v úvodu nás přivádí na stopu jiné možnosti jak vykonat víc práce. Zkusit zvýšit energii, se kterou pracujeme. Na rozdíl od času můžeme energii teoreticky zvyšovat bez omezení.

Reprezentantem takového přístupu je například americká firma Energy Project. Svou metodu nazývá - jak jinak - “energy management”. V tomto spojení slovo “management” nezní tak nevhodně - týká se věcí, které skutečně můžeme řídit.

Když se pustíte touto cestou, nezačínáte časovým snímkem svého dne, ale “energetickým auditem” - jak jste na tom s fyzickou energií, jakou energii Vám dodávají Vaše emoce, jak dokážete energii soustředit k určitému cíli, apod.

Jak energii zvyšovat? Lidé z Energy Projectu nabízejí postupy, které nazývají “vytváření rituálů”. Jedná se většinou o věci vyzkoušené během staletí nebo dokonce tisíciletí. Termín “rituál” někdy úplně nevystihuje jejich podstatu, ale aspoň na podpůrné úrovni se tam nějaké rituály objeví skoro vždycky.

Uveďme malý příklad. Zkusíte zvyšovat svou energii tím, že se budete snažit prokládat práci krátkými přestávkami. Třeba se je budete snažit dělat zhruba po 90 minutách, abyste se vezli na vlně ultradiánních rytmů. Co během nich budete dělat? Určitě byste se měl(a) pohnout z místa, kde pracujete. Protáhnete se? Vyjdete pár pater po schodech? Pochválíte někoho?

Ať už to začnete ztvárňovat jakkoli, zjistíte, že kolem toho vytváříte drobné rituály. Když ne, brzy s tím přestanete.

Upozornění pro příznivce GTD

V prvních třech ANIMA Instruktážích na začátku roku 2008 se vrátíme k tématu osobní produktivity. Připomeneme metodu GTD a dáme prostor pro zkušenosti těch, kdo metodu zkusili. Pak ji obohatíme o další pohledy, které se postupně začaly vynořovat i zde na ANIMA Forbíně:

  • kaizen,
  • “energy management”.

Budeme si všímat ještě jedné valuty, která je ceněna jako peníze, a o kterou se Vás kdekdo snaží připravit stejně intenzivně jako o peníze.

Co to je? Brzy na tuto otázku odpovíme a zároveň zveřejníme i program jarních instruktáží. Zůstaňte na příjmu.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď