ANIMA Praha spol. s r. o.
zpět na on-line objednávku

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny veřejné instruktáže pořádané společností ANIMA Praha spol. s r. o. a na kompletní programy z nich utvořené. Podmínky pořádání instruktáží ve firmě zákazníka jsou individuální, cena je smluvní.

Objednávka. K objednání instruktáží nebo programů z nich utvořených použijte jednu z uvedených možností:

Cena. Platná cena za instruktáž nebo program instruktážíje uvedena v aktuální nabídce. Cena zahrnuje veškeré školicí materiály a občerstvení.

Potvrzení objednávky a úhrada. Na základě přijaté objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu, která je zároveň potvrzením o zařazení do fakturovaných instruktáží. (Při překročení kapacity instruktáže Vám nabídneme náhradní termín.) Zálohovou fakturu uhraďte do uvedeného data splatnosti, jako variabilní symbol použijte číslo zálohové faktury. Po zaplacení Vám zašleme daňový doklad.

Jednotlivě objednávané instruktáže:

Neúčast na instruktáži, storno poplatky. Pokud se přihlášený účastník nemůže instruktáže zúčastnit, může místo sebe vyslat náhradníka. V takovém případě Vás prosíme o oznámení této změny co nejdříve.
Pro storno účasti bez vyslání náhradníka platí následující podmínky:

Kompletní program (zlatá permanentka):

Cenově zvýhodněný kompletní program instruktáží na 3 měsíce (zlatá permanentka) pokrývá zápisné do všech instruktáží ANIMA Praha v příslušném období.

Majitelé zlaté permanentky nemusí předem hlásit vyslání náhradníka. Stačí, když náhradník předloží permanentku při registraci. Pokud majitel zlaté permanentky náhradníka nevyšle a instruktáže se nezúčastní, zašleme mu veškeré školicí materiály po instruktáži poštou, nárok na vrácení peněz nevzniká.