Dokud hrom neuhodí, mužik se nepokřižuje

Představte si, že jste 16. nejbohatším člověkem na světě. Pak Vás najednou zavřou na osm let. Teď už máte tři roky v žaláři za sebou, Váš majetek se za tu dobu scvrknul na necelou třicetinu. Venku mezitím vypukla finanční krize. Co si o ní pomyslíte? Schválně si to zkuste  představit, než budete pokračovat ve čtení. Budete v klidu, protože Vy už víte, co znamená přijít o opravdu velikou hromadu peněz? Nebo si budete dělat starosti o tu svou třicetinku?


Ve změti nejrůznějších názorů na povahu a důsledky finanční krize zazněl názor pozoruhodný už tím, kdo ho vyslovil. 7. listopadu 2008 (ano přesně k 91. výročí VŘSR!) vyšel v deníku Vedomosti k tomuto tématu článek z pera Michaila Chodorkovského, ještě před čtyřmi lety největšího ruského oligarchy. Tisku ho předali jeho advokáti, protože autor sedí ve vězení.

Co s pacientem?

Část názorů, kterou teď kolem sebe slyšíme, jako by říkala, že světové hospodářství je silný zdravý chlapík, který snědl něco hodně zkaženého. Potřebuje rychlou pomoc,  výplach žaludku, a pak mu dejme pokoj, zotaví se sám.

Druhá část jsou ideologičtí chirurgové, kteří kolem pobíhají se skalpely a pilkami a volají, že už dávno říkali, že je chlapíkovi třeba vyoperovat žlučník, žaludek a amputovat obě nohy. Pak už s ním nebudou potíže.

Třetí proud názorů jako by říkal, že se jedná o infarkt. Je třeba provést rychlou, profesionálně náročnou a velmi drahou operaci. Ale pak bude pacient muset pořádně změnit životní styl, jinak to přijde znovu a bude to mnohem horší. A nad tou změnou “životního stylu” se zamýšlí Chodorkovského článek. Je hodně dlouhý, vybereme z něho jen několik myšlenek.

Mužik a perestrojka

Hned v úvodní části mluví o tom, jak je důležité snažit se předjímat budoucí vývoj a nechovat se jako současné ruské vedení, které vždy jen reaguje na to, co se stalo. Chová se tak podle ruského přísloví “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится” (Dokud hrom neuhodí, mužik se nepokřižuje). Mimochodem, George Soros v nedávném dlouhém rozhovoru pro Der Spiegel vznesl stejnou výtku na adresu současného amerického ministra financí - jen reaguje, není schopen předvídat. Ale Soros to nedovedl říct tak hezky: “Dokud hrom neuhodí, Paulson se nepokřižuje”.

Chodorkovskij nalézá podobnost mezi současnou krizí a krizí, v níž se ocitl Sovětský Svaz koncem 70. let. Uvádí celou řadu příčin a symptomů. Za zmínku určitě stojí jeho pozorování, že jsme si zvykli posuzovat nejrůznější procesy, problémy a rizika v globálním ekonomickém systému z hlediska “jaký to bude mít vliv na finanční trhy”. Přitom finanční trhy jsou samou svou povahou krátkozraké a hysterické.

To, co nás teď čeká, je “globální perestrojka”. Podle autora článku je například Barack Obama v určité míře americkou analogií sovětského Michaila Gorbačeva poloviny 80. let.

Článek obsahuje celkem 12 “tezí perestrojky”. Pro ilustraci uvádíme:

  • Návrat k hodnotám šetrnosti a  odmítnutí nepřetržitého spotřebitelského boomu jako ekonomické a životní filosofie rozvinutých zemí.
  • Omezení růstu hmotné spotřeby “zlaté miliardy” (tzn. té miliardy lidí na světě, které se vede dobře), jež se během posledních 15 let stala prostě neudržitelná.
  • Částečný návrat k hodnotám a standardům průmyslové epochy jako protiváhy až groteskní ceny, jež je teď připisována rozrůstání virtuálního sektoru.

Dialektická spirála a pak už tu mám jen závěr

To celé nazývá Chodorkovskij “obratem doleva” - ne k totalitnímu komunismu, ale  “neosocialismu”. Ten nebude lidi připravovat o svobodu a o soukromé vlastnictví.

Dojde ovšem  k zesílení faktické kontroly států nad největšími korporacemi. Chodorkovskému je jasné, že to nutně způsobí snížení jejich efektivnosti a otevře nové možnosti pro malé a střední firmy.  Tím se vytvoří základ pro budoucí obrat doprava - pěkně podle dialektické logiky.

Na závěr jen dvě vlastní poznámky:

  1. Krize se často hlásí onemocněním jazyka. Pamatuji si, jak za komunistů úplně zmizela některá slova. Občas jsem si o tom tehdy povídal se svými studenty na Matematicko - fyzikální fakultě UK. V době Gorbačovovy perestrojky pak kterási ruská socioložka při nějaké příležitosti pronesla větu: “Dnes se po 70 letech do ruského slovníku vrátilo slovo milosrdenství”. Trklo mě to a druhý den jsem se plné posluchárny studentů zeptal, kdo z nich během celé školní docházky zažil, že někdo z jejich učitelů použil slova “milosrdenství”. Z celé té posluchárny ani jeden ani jednou. Chodorkovskij ve svém článku předpovídá znovuzrození hodnot, jako jsou mravnost, solidarita, šetrnost. Uvidíme.
  2. Z této trochu povznesené polohy se příště vrátíme ke slíbenému tématu, jak může v době krize pomoci umění vyjednávat s obrem.

Zpět na úvodní stránku

Jedna odpověď na “Dokud hrom neuhodí, mužik se nepokřižuje”

  1. Štěpánka říká:

    Chodorovský předvídá znovuzrození hodnot jako mravnost, solidarita a šetrnost. Slova solidarita a šetrnost používám, ale mravnost ne. Vybaví se mi název staré české komedie Mravnost nade vše a pak spojení “to je ale nemrava”. Mám pocit, že tyhle významy asi Chodorovský nemyslel. Mám dojem, že by mravnost mohla znamenat etiku. Slovo etika (etický) vídám a slýchám často, ale stále pro mě nemá jasný význam. Byla bych ráda, pokud byste se podělili o názor co to znamená “mravnost” a “chovat se eticky”.

Pošlete odpověď