Pobít všechny právníky?

Ve druhé části Shakespearovy hry Jindřich VI, ve 4. dějství, přichází Dick s návrhem - nejdříve ze všeho pobít všechny právníky. (”The first thing we do, let’s kill all the lawyers.”)

Nad tímto citátem by se měl zamyslet každý, kdo má co dělat s obtížnými projekty.Co tím chtěl Shakespeare říci?

Až do dnešních dnů trvají debaty, co tou větou chtěl geniální dramatik říci.

Jedna strana tvrdí, že tím vlastně vzdal hold právnické profesi. Dick je členem spiklenecké bandy a navrhuje pobít ty, kteří stojí v první linii obrany proti bezpráví a demagogii. O spiklencích, ke kterým Dick patřil, Shakespeare ve hře píše jako o “lůze a demagozích podbízejících se nevědomcům”. Dickův výrok podle této strany předznamenává výrok Adolfa Hitlera “Nedám si pokoj, dokud každý Němec neuvidí, jak hanebná věc je být právníkem.” Zastánci tohoto výkladu se často rekrutují z řad právníků.

Druhá strana to vidí jinak. Podle nich je z kontextu 4. dějství té hry jasné, že Dick nemluví o způsobu, jak svrhnout vládu, ale o tom, co udělají, až se vlády zmocní. Má to být očista od škůdců společnosti, kteří pomáhají vysávat chudáky a držet je v nevolnictví.

Nehodláme tady do té debaty vstupovat. Uvedený citát nás bude pouze inspirovat k zamyšlení  nad jistými situacemi, kdy o velmi, velmi radikálním řešení začnou uvažovat i vyrovnaní a slušní lidé, žádná lůza či demagogové.

Jsou to situace známé snad každému, kdo se snažil přivést k úspěchu projekt torpédovaný nějakou mocnou skupinou odpůrců. Myšlenky na to, jak se jich zbavit, se v takových situacích vtírají silně a neodbytně. Pobít všechny odpůrce, to snad ne. Ale zahnat je na útěk, zastrašit, eliminovat, zašlapat do země?

Projekty, kterým se odporuje

Kdo by aspoň z doslechu neznal projekty, které zbrzdila, zkomplikovala nebo úplně zmařila nějaká skupina odpůrců?

Každý si určitě vzpomeneme hned na několik projektovaných silničních nebo dálničních obchvatů. Obyvatelé města nebo obce na ně čekali jako na smilování a nakonec je nějaká skupina aktivistů dokázala zdržet o několik let.

Nemusí to být dálniční obchvat. Může to být počítačový systém, nová budova knihovny, stěhování do jiných prostor, …

Stalo se Vám dokonce, že jste patřil(a) k těm, kteří měli takový projekt na starosti? Pak asi víte něco o tom, jak podobná skupinka odpůrců dokáže z člověka vysávat energii, možná Vás myšlenky na ty lidi připravily o mnoho hodin spánku.

Když se s nimi nedá vyjít po dobrém, když neslyší na racionální argumenty, není možné jejich odpor rozdrtit?

Tahle otázka vůbec nemusí být od věci.

Zavolat letectvo?

Ve velkých firmách je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později narazíte na skupinu pracovníků, kterým Váš projekt nebude po chuti, že začnete klopýtat o skryté dráty firemní politiky. Proto se v některých velkých firmách uplatňuje zásada, že není rozumné se do projektu pouštět, pokud nemáte zajištěnou “leteckou podporu”.

Co se tím myslí? Pro projekt máte mít zajištěnu podporu jednoho nebo více “bombarďáků” - někoho z horních pater firemní hierarchie. V případě, že narazíte na odpor, s nímž si neumíte poradit, požádáte o leteckou podporu. Přiletí těžký bombarďák, odpor rozbombarduje, a vy můžete pokračovat dál.

Co víc, nemusíte pracovat ve velké firmě, abyste zažil(a) situaci, kdy stačilo dát výpověď jednomu člověku a ovzduší v útvaru se ohromně zlepšilo. Proto bývá lákavé předpokládat, že stačí odklidit tu hrstku odpůrců a projekt bude nerušeně pokračovat dál.

Bohužel tahle lákavá představa se Vám může vymstít. Ukáže se, že odstranění odpůrců Vás oslabilo a na jejich místě vyrostli další. A odpůrců, kteří nepatří do Vaší firmy, většinou ani nemáte možnost se zbavit.

Projekty, kterým se odporuje, proto vyžadují speciální vědomosti a dovednosti.

Energie těch druhých

Vědomostem a dovednostem, které Vám pomohou obstát i v projektech s odpůrci mocnými postavením nebo množstvím, se budeme věnovat 22. května v ANIMA Instruktáži “Projekty, kterým se odporuje”. Pořád ještě se na ni ještě můžete přihlásit, když kliknete zde.

Probrat společně to nejdůležitější nám na té intenzivní instruktáži zabere čtyři hodiny. Několik elementárních pravidel ovšem můžete vstřebat už zde během pár minut:

Nezapomenout na některé aktéry

Už těch pár příkladů, které jsme uvedli, naznačuje, že odpůrci se někdy vynoří tam, kde to nikdo nečeká. Když se tedy na začátku rozhlížíte a odhadujete, zda Váš projekt může narazit na odpůrce, je třeba velmi pozorně promyslet, kdo všechno jsou aktéři projektu, tzn. kdo všechno je projektem nějak ovlivněn, koho se projekt nějak dotýká. Zpravidla míváme tendenci se rozhlédnout pouze po části z nich - po těch, kterým budou výsledky projektu sloužit, po členech projektového týmu. Mezi aktéry ale patří i příznivci konkurenčních projektů, kterým Váš projekt může ubírat zdroje, rodinní příslušníci členů projektového týmu a spousta dalších skupin. Prozíravý vedoucí projektu se proto na začátku projektu pečlivě rozhlédne, kdo všechno jsou aktéři projektu a jak velký od nich může čekat odpor.

Vyvarovat se stračího syndromu

Odpůrci projektu jsou schopni spotřebovat mnohem více pozornosti vedoucího projektu než je zdrávo. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak v okamžiku, kdy projekt narazí na odpor, vedoucí projektu věnuje neúměrně mnoho svého času odpůrcům, na příznivce mu nezbývá čas. A když se s příznivci přece jenom sejde, o čem myslíte, že mluví? O odpůrcích.
Chová se tak trochu jako straka věnující spoustu času shromažďování lesklých cetek, kterými ovšem svou drobotinu nezasytí.

Neškatulkovat na příznivce a odpůrce

Už to samotné dělení na odpůrce a příznivce projektu, s nímž jsme v tomto článku operovali, není v pořádku a může člověku přinést ošklivá překvapení. Udělat si v tomhle pořádek, není úplně jednoduché, i když zásady, ze kterých je třeba vyjít, nijak zvlášť složité nejsou:

  • není důležité, kdo se jak tváří nebo co říká, ale co je ochoten udělat pro projekt nebo proti němu, jak velkou energii je připraven investovat pro projekt nebo proti němu;
  • umění obstát v projektech, kterým se odporuje, je vlastně uměním zacházet s energií, kterou aktéři projektu vynakládají pro něj nebo proti němu;
  • úplně klíčové je uvědomit si, že jeden člověk může současně působit pro projekt i proti němu - je to skoro pravidlo.

Během instruktáže budeme mluvit celkem o osmi typech aktérů charakterizovaných mírou energie vynakládané pro a proti projektu - od “zelotů” až po “vzbouřence”. Lidi, kteří už mají nějaký ten projekt za sebou, většinou ta klasifikace rozveselí: “Jako bych je před sebou viděl(a)”.

Každému pomůže, když zjistí, že to co ho potkalo, není zase tak výjimečné, ale hlavně, že existují cesty, jak se z té situace dostat.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď