Proč je tolik prezentací obscénních a jak Vy se tomu vyhnete

Slovo obscénní pochází ze starořečtiny, kde označovalo věci, které v divadle nepatří na scénu. Mnoho prezentací, možná většina, je v tomto slova smyslu obscénních. Co dělat, abyste se tomu nebezpečí vyhnuli? O tom je tento článek.

Vražda v divadle

I ve starořeckých dramatech se vraždilo. Ale vražda nepatřila na scénu, musela proběhnout za scénou - byla obscénní. Jak to prováděli? Herec, který měl být zavražděn, odešel nebo byl odveden za scénu. Tam proběhla ta obscénní věc - vražda - a potom na scénu přinesli nebožtíka, aby diváci netonuli v nejistotě.

S prezentacemi je to podobné. Jsou věci, bez nichž prezentace být nemohou, ale na scénu prezentace nepatří. Mají proběhnout jindy a jinde. Když se to nedodrží, není to jen nějaký prohřešek proti dobrým mravům, ale připravuje to prezentaci o její účinnost. Přesto se to po světě děje každý den v miliónech případů.

Co znamená, že prezentace je účinná a jaké obscénnosti ji o účinnost připravují?

Co do prezentace nepatří

Každá správná prezentace je cesta s jasně určeným cílem. Na jejím začátku prezentující naváže kontakt s posluchači a pak je vede, až společně dojdou tam, kam na začátku prezentace ohlásil. Bez takového cíle je to jen podivný rituál ve světle datového projektoru.

Jestliže například ohlásí, že svou prezentací produktu je chce přesvědčit, aby si ten produkt koupili, měl by je v ideálním případě dovést k tomu, že si ho opravdu koupí.

Podobně je to se všemi prezentacemi, které si to jméno zaslouží - nejen s prezentacemi produktů, ale s prezentacemi projektů a jejich výsledků, s prezentací strategie, nebo třeba obchodního plánu.

Prezentující má jasný cíl, jak chce posluchači pohnout. Buď se mu to podaří, pak je prezentace úspěšná, nebo se mu to nepodaří a pak je poctivé si přiznat, že úspěšná nebyla.

Tím si teprve otevře cestu k tomu, aby se v umění prezentace mohl zlepšovat a aby jasně uviděl, co do prezentace nepatří.

Nepatří tam nic, co brání tomu, aby posluchači došli k cíli cesty.

Je to podobné jako ve fotbale - každá klička navíc, každá zbytečná parádička, která způsobí, že útočník nedá gól, je špatně.

V prezentaci je špatně všechno, co způsobí, že prezentující ztratí s posluchači kontakt. Každé takové přerušení kontaktu zvyšuje pravděpodobnost, že se další část posluchačů v prezentaci ztratí a nedorazí k cíli.

Jak přicházíme o pozornost posluchačů?

Je opravdu mnoho způsobů, jak ztratit jejich pozornost. Například nápadnými animacemi, které posluchače upoutají natolik, že to jediné, co si z prezentace pamatují, jsou působivé přechody mezi snímky, nebo že se odněkud na řádek sypala písmena a že to chrastilo.

Jak velký problém může vzniknout, když se takové animace rozbují, je vidět i z toho, že v roce 2000 vydal tehdejší náčelník generálního štábu americké armády generál Hugh Shelton rozkaz, který se dá parafrázovat tak, že příslušníci armády mají ve svých prezentacích “vynechat parádičky (enough with the bells and whistles) a jít k věci”.

Nás ale zajímá ještě rozšířenější způsob, jak ztratit pozornost. Je to prezentační obscénnost, která by se dala nazvat “datová průtrž”.

Jak vypadá datová průtrž?

Všichni to znáte. Prezentující na posluchače chrlí množství informací nebo dokonce jen dat ve formě tabulek, grafů, textů.

Jak to může dopadnout? Posluchači jsou přehlceni, snaží se vyznat v tom, co se jim promítá. Rozhodně nemají čas si všímat prezentujícího a ten přichází o možnost je navigovat k vytčenému cíli. Začíná je po cestě ztrácet.

Jakmile se posluchači ztratí, už se ani nesnaží vyznat se v tom, co se jim promítá. Jen se jim protáčejí panenky nebo začínají podřimovat.

Odhlédněme rovnou od těch patologických případů, kteří to dělají úmyslně, aby vypadali odborně nebo posluchače zastrašili. Od lidí, kteří například místo slova “chůze” říkají “bipedální lokomoce”.

Zůstanou lidé, jako Vy nebo já, kteří se občas nechají dotlačit do takových věcí jako jsou pověstné “prezentace pololetních výsledků”.

Koza na cucky a vlk zůstal hladový

V typické prezentaci pololetních nebo celoročních výsledků najdete většinou v úhrnu několik desítek čísel. Ale i prezentace, v nichž nejsou vůbec žádná čísla nebo grafy, často obsahují příval nejrůznějších, třeba textových údajů.

Konce jsou vždycky stejné - posluchači si z informační a datové průtrže neodnesou vůbec nic, zato se ztratí a k cíli nedojdou. Divný výsledek: vlk zůstal hladový a koza je roztrhaná na kousky.

Absurdní divadlo, které se tady provozuje, vede také k tomu, že se stírá rozdíl mezi prezentací a dokumentem. Příznačné jsou pro to výzvy typu “Pošlete mi svou prezentaci předem”. Je v pořádku, když lidé chtějí vidět dokument předem. Ale prezentaci? To je divné, naznačuje to jen, že se zabydleli ve světě degenerovaných prezentací.

Jak z toho ven?

Neplést si vstup s výstupem

Máme tedy nechat data na pokoji a spokojit se s vágním a zábavným plkáním, jen abychom s posluchači neztratili kontakt?

Ani náhodou! Pořádná prezentace se má opírat o přesná a prověřená fakta. Prezentující by si měl dát práci, aby shromáždil k tématu co nejvíce údajů.

Pro práci s nimi je však dobré se inspirovat radou, která se dává pro používání statistik:

“Statistiky používej jako vstup, ne jako výstup - jinak budeš v pokušení lhát. “

Podobně je v určité fázi přípravy prezentace třeba uskutečnit cosi jako brainstorming - vysypat na papír v heslech, číslech a jiných faktech všechno, co k tématu víme. Včetně volných asociací a předchozích zkušeností. Nad nimi se potom pracuje a z nich se vydestiluje to, co přijde do prezentace.

Je to také jakási datová průtrž. Ale proběhne za scénou. Na scéně - v prezentaci - se neobjeví. Tam nemá co dělat.

Pozvánka

Účastníci ANIMA E-kurzu “Příprava mé velké prezentace” už příští týden vstoupí do fáze, kterou jsme právě popsali. Držte jim palce, ať jim to vyjde co nejlépe.

Ale i ty z Vás, kteří v tom kurzu nejsou, zveme na další podzimní ANIMA Instruktáže. Ta nejbližší má název “Přesvědčit a rozhoupat k akci” a proběhne 23. října odpoledne.

Klikněte zde a dozvíte se všechno potřebné.

Zpět na úvodní stránku

Jedna odpověď na “Proč je tolik prezentací obscénních a jak Vy se tomu vyhnete”

  1. Bohumil Miniberger říká:

    Velice zajímavý článek, při jehož čtení si uvědomuji v čem bych se měl zlepšit.

Pošlete odpověď