Mumie v dece - ideální řešení pro Vás?

Jednou, ještě za vlády komunistů, se prý na Rudém náměstí v Moskvě nějaký americký turista postavil na konec dlouhé fronty před mauzoleem V. I. Lenina. Netušil, že to, co v příštích hodinách zažije, se stane inspirací pro něco, co třeba zrovna Vám vytrhne trn z paty, a o čem pojednává tento článek.

Než se do toho pustíme, připomínáme, že zájemci o hostujíci instruktáž “Tažení proti lenochům”, na niž jsme Vás zvali v minulém článku  se stále ještě mohou hlásit. Zájem se zatím soustřeďuje na termín 13. srpna, ale i do termínu stále ještě můžete promluvit, když se ozvete na office@anima.cz.

A teď už zpět na Rudé náměstí.

Příliš dlouhá fronta

Náš Američan, jakýsi pan Brown, měl k ruce osobního průvodce Vasju, který se staral, aby viděl, co má vidět, a neviděl, co vidět nemá. Nabalzamovaného V. I. Lenina v mauzoleu Mr. Brown rozhodně vidět měl. Jenomže fronta byla na několik hodin a Američan už po půlhodině ztrácel trpělivost. Naštěstí Vasja dostal spásný nápad:
“Mr. Brown, jděte si na tři hodiny odpočinout do hotelu, máte to odsud kousek. Já zatím vystojím frontu. Za tři hodiny přijďte, já Vám přepustím místo a Vy už se pak za chvíli budete moci poklonit památce Vladimíra Iljiče.”
Američan souhlasil a Vasja trpělivě stál ve frontě. Byl na ten nápad hrdý, protože fronta ten den postupovala nějak pomalu. Pak dokonce na nějakou dobu mauzoleum uzavřeli, takže se zastavila úplně. Tohle by Mr. Brown nezvládl, říkal si Vasja.

Jenže tři hodiny uplynuly a Američan nikde. Za další hodinu už Vasja postoupil až ke vchodu do mauzolea a po Mr. Brownovi ani vidu ani slechu. Vasja se zoufale rozhlížel, celou další půlhodinu pouštěl lidi ve frontě před sebe a nakonec to vzdal. Naplněn obavami spěchal do hotelu, začínal mít strach z nějakého maléru. Jen co vešel do hotelové haly, kámen mu spadl ze srdce. Brown se rozvaloval v křesle a cosi popíjel. Už zdálky volal: “Hello, Vasjo, kde jste byl celou dobu?”

Vasja přišel blíž a vyčítavě mu říkal: “To bych se měl ptát já. Byli jsme domluveni, že přijdete po třech hodinách, už je to skoro pět hodin a já jsem Vám až do teď držel místo! A Vy jste přišel o možnost vidět soudruha Lenina!”

Američan se zarazil: “Ale já jsem ho viděl. To je mi líto, že jste tam čekal, přepokládal jsem, že se to dozvíte.”

Teď zase žasnul Vasja: “Vy jste viděl soudruha Lenina? Jak to?”

Američan řekl: “Svěřil jsem se tady v hotelu recepčnímu, dal mu dvacet dolarů a nějaká Marlbora a zeptal jsem se, jestli by to mohl nějak zařídit. On mi řekl, ať jdu na pokoj a za nějakou dobu mi ho tam přinesl ukázat zabaleného v dece.”

Tato anekdota velmi pěkně vystihovala, jak to chodilo v rozvinuté socialistické společnosti, ale také nám pomůže vysvětlit podstatu nové formy ANIMA Instruktáží, tzv. VIP instruktáže.

VIP ANIMA Instruktáže

ANIMA Instruktáže jste až dosud mohli absolvovat ve dvou podobách:

  • Instruktáže určené pro veřejnost, které trvají 4 hodiny a probíhají v předem určených termínech.
  • Firemní školení probíhající pro skupinu zaměstnanců jedné firmy podle dohodnutých podmínek.

Teď k tomu navíc přistupuje možnost objednat si VIP instruktáž určenou pro jediného člověka. Rámcovou informaci o jednotlivých typech instruktáží i cenových relacích najdete tady na Forbíně, na stránce ANIMA Instruktáže. Zde vysvětlíme, co mimořádného přináší podoba VIP instruktáží.

Tento typ instruktáže umožňuje

  • dohodnout dobu a místo konání instruktáže podle dispozic zájemce,
  • nezdržovat se ohledy na další účastníky, postupovat vlastním tempem a volit průchod tématem podle vlastního zájmu,
  • jako cvičení zvolit vlastní konkrétní pracovní problém - školení se zde prolíná s konzultací.

Jako téma můžete zvolit kterékoli z více než 30 témat ANIMA Instruktáží, které jsme dosud uskutečnili.  Na několika důležitých tématech teď ukážeme, jak to může speciálně v této době fungovat.

Balanced Scorecard (BSC)

Během VIP instruktáže je možné pokrýt rozsah odpovídající standardní ANIMA Instruktáži a díky individuálnímu přístupu zajít v některých bodech do větší hloubky. Místo obvyklé případové studie je pak možné se věnovat tomu, jak by mohlo vypadat BSC pro firmu toho, kdo si instruktáž objednal.

Instruktáž je ovšem možno pojmout i jinak. Víme hned o několika firmách, kde se vedení v posledních měsících pod tlakem okolností začalo pravidelně scházet nad několika vybranými ukazateli, které bedlivě sledují a nad nimiž rozhodují, jak postupovat dál, aby propluli nebezpečnými vodami. VIP instruktáž je možné začít od takového systému indikátorů a probrat, jak ho na základě principů BSC vylepšit, aby schůzky přinášely větší efekt a umožnily účinnější řízení.

Porady

Snaha o pozornější a racionální komunikaci je také něco, co se ve teď ve firmách výrazněji objevuje. Manažer, který chce vytěžit mimořádný komunikační potenciál ukrytý v poradách, si může namíchat obsah instruktáže podle toho, co mu leží na srdci: změnit charakter pravidelných porad, aby během porady informace plynuly směrem k němu stejně silně jako směrem od něho, zvýšit výtěžnost speciálních porad určených k řešení problémů a hledání nových možností, atd., atd. Jako cvičení je nejvhodnější zvolit přípravu konkrétní porady.

Prodej myšlenek

V této době nabývá zvláštní naléhavosti jedna z úvodních tezí této naší “klasické” instruktáže - i manažer, který může něco nařídit, udělá lépe, když to podřízeným dokáže “prodat”. Cvičení? Příprava na prodej konkrétní myšlenky.

Prezentace

Dá se očekávat, že VIP instruktáž na toto téma se bude odvíjet od nějaké konkrétní prezentace, kterou manažer chystá, a na níž mu mimořádně záleží. Podle požadavků situace pak instruktáž namícháme ze standardních ANIMA Instruktáží: “Struktura prezentace” a “Promluvit a pohnout lidmi”.

Strategické nástroje

I zde je vhodné vycházet z konkrétní situace firmy a ze šesti probíraných nástrojů se soustředit na ty, které mohou v dané chvíli nejvíce přispět k tomu, aby firma dokázala hledat směr, držet kurz a uskutečňovat ty správné krátkodobé manévry.

Teď už určitě vidíte, že zkratku VIP u VIP ANIMA Instruktáží je možno vysvětlit z anglického “Very Important Person” - to zdůrazňuje typ manažerů, kterým jsou tyto instruktáže určeny, ale také z ruského “Vladimíra Iljiča Privátno” - to zase akcentuje, jakým způsobem je instruktáž “doručena”.


Jak se na VIP instruktáž přihlásit

To je velmi jednoduché. Stačí projevit zájem e-mailem na adresu office@anima.cz a my s Vámi potom e-mailem nebo telefonicky dohodneme všechno ostatní - v první řadě konkrétní náplň instruktáže, abychom mohli včas připravit pracovní materiály.

Od kdy je možné se na VIP instruktáže přihlašovat? Od 15. července 2009.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď