ANIMA Instruktáže

ANIMA Praha nabízí tři typy instruktáží:

  • Instruktáže určené pro veřejnost, které trvají 4 hodiny a probíhají v předem určených termínech. Jejich cena bývá zhruba Kč 3000 + DPH (někdy o něco více, někdy méně, podle povahy instruktáže).
  • Firemní školení probíhající pro skupinu zaměstnanců jedné firmy podle dohodnutých podmínek. Školení bývá pro skupiny do 15 účastníků a cena celodenního školení bývá zruba Kč 25 000 + DPH (někdy o něco více, někdy méně, podle povahy školení).
  • VIP instruktáže určené pro jediného člověka. Obsah těchto instruktáží vychází ze standardních ANIMA Instruktáží a díky individuálnímu přístupu poskytuje tomu, kdo si ji objedná, mimořádné zhodnocení vynaloženého času. Cena půldenní instruktáže je Kč 10 000 + DPH. Další informace můžete najít zde na ANIMA Forbíně v článku “Mumie v dece - ideální řešení pro Vás?”.

Program instruktáží na duben- červen 2012

19. dubna 2012: Projekty, kterým se odporuje

Na klasickou ANIMA Instruktáž (dále jen AI) uvedenou v
názvu a případovou studii o Štěpánu Švestkovi, jak stěhuje firmu, navážeme důležitými body z pozdějších AI věnovaných řízení projektů, vyjednávání, řešení konfliktů a komunikačnímu judu

3. května 2012: Prodej myšlenek

Na klasickou AI uvedenou v názvu a případovou studii o Karlu Kardašovi, jak chce zavést hodnocení zaměstnanců, navážeme důležitými body z pozdějších AI věnovaných
umění přesvědčovat, pohnout lidmi, a vedení různých typů rozhovorů.

17. května 2012: Porady

Na klasickou AI uvedenou v názvu a případovou studii o Vladimíru Vlachovi, jak konečně připravil pořádnou poradu, navážeme důležitými body z pozdějších AI věnovaných speciálním typům porad a řízenému přemýšlení.

24. května 2012 : Strategické nástroje

Na klasickou AI uvedenou v názvu a případovou studii o Oldřichu Odolenovi, jak si krátí čas při čekání na letadlo, navážeme důležitými body z pozdějších AI věnovaných
BSC, manažerském velmistrovství i typologii různých cest k zisku.

14. června 2012 : Manažerky, manažeři a jejich móresy

Tato instruktáž shrnuje to nejdůležitější z dlouhé série 26 instruktáží, které jsme zahájili 30. 9. 2010 AI s názvem „Život není Sudoku“, a v nichž jsme společně hledali opěrné body, které by manažerkám a manažerům pomohly obstát v této nelehké době.

K detailnějším informacím, faxové i on-line objednávce se dostanete tak, že kliknete zde.