Manažerské turnaje BGF

bgf_logo1.jpg

Co přinášejí

Jsou nesmírně účinným a rychlým prostředkem pro praktické osvojení vědomostí a návyků pomáhajících získat celkový pohled na firmu.

Takový pohled je nezbytný při řízení firmy, proto BGF turnajů využívají jak vrcholoví manažeři firem, tak mladí perspektivní manažeři. Některé z předních světových firem, jako například Nokia, opakovaně používají manažerské turnaje BGF jako formu školení, kterou prošly už stovky jejich manažerů.

Mezi časté účastníky BGF turnajů patří i firmy, jejichž obchodníci nebo konzultanti přicházejí do styku s vrcholovým managementem firem, pro něž pracují. Zlepší se tak jejich schopnost vžít se do myšlení jejich zákazníků.

Během 10 týdnů získá tým, který se do soutěže přihlásí, velmi komplexní zkušenosti, zejména:

 • zběhlost ve čtení základní finančních a dalších manažerských výkazů, ve kterých se naučí velmi rychle orientovat a zjišťovat, jak si stojí jejich vlastní firma i konkurenti,
 • práci s pojmy, jako je TSV (total shareholder value), BSC (Balanced Scorecard) nebo EVA (Economic Value Added),
 • se stanovováním cen produktů, výše investic do jednotlivých produktů i na korporátní úrovni tak, aby tým obstál ve střetu s konkurencí.

Časové nároky na jednotlivého účastníka se pohybují v rozmezí 2 - 4 hodin týdně po dobu výše zmíněných 10 týdnů. Intenzita výuky vysoce převyšuje standardní metody, navíc stmeluje tým a účastníci si většinou užijí i dost zábavy.

Máte-li o účast v turnajích BGF zájem, nebo chcete-li se dozvědět více, použijte kterýkoliv z kontaktů na stránkách www.anima.cz, např. e-mailovou adresu michal@anima.cz . Můžete se také přihlásit do e-kurzu “Když se hraje o budoucnost firmy”, který je speciálně určen lidem, kteří o účasti v BGF turnaji uvažují. Kurzy jsou součástí systému ANIMA Schola a termíny jejich konání najdete na aktuální nabídce ANIMA Instruktáží a E-kurzů zde.

Připojujeme podrobnější informace:

Rámec hry

 • Firma, která zvolí tuto formu školení pro své zaměstnance, nominuje jeden nebo více 3 - 5 členných týmů.
 • Každý z týmů je zařazen do turnajové skupiny tvořené 5 - 8 týmy z různých firem, zemí, někdy i kontinentů. Firma Business Game Factory je v tomto oboru světovým lídrem, soutěže se zatím účastnilo přes 30 000 účastníků z 65 zemí. Od dosavadních účastníků z České republiky víme, jak elektrizující efekt mívá zjištění, proti jakým firmám ve své skupině soutěží.
 • Každý z týmů představuje manažerský tým, který simuluje vedení firmy po dobu 4 let a snaží se maximalizovat její hodnotu pro akcionáře - podle tohoto kriteria je také na konci určen vítěz. Vítěz skupiny postupuje do semifinále (viz níže).

Jak vypadá začátek turnaje a jaký je průběh kola

 • Na začátku dostanou účastníci materiály vysvětlující princip hry a formou zadání případové studie obvyklou na business školách je popsána firma, kterou povedou.
 • Všechny týmy na začátku dostanou do vínku identickou firmu, která se postupně mění na základě rozhodnutí, která v průběhu hry přijímají.
 • Všechny firmy jedné turnajové skupiny si konkurují - rozhodnutí každé z nich ovlivňuje výsledky ostatních. Tento aspekt je velmi důležitý - nejedná se o hru, při které soutěžící hrají proti počítačovému programu. Počítačový program v tomto případě pouze (velmi kvalitně!) simuluje, co se na trhu po rozhodnutí jednotlivých týmů stalo. Přitom simuluje i vývoj uvnitř jednotlivých firem (změny produktivity v jednotlivých továrnách, obrátku skladových zásob, rychlost reakce výroby na výkyvy poptávky a mnoho dalších parametrů).
 • Turnaj má 5 kol, první z nich je cvičné a jeho výsledky se smažou, každé další kolo odpovídá jednomu roku života řízené firmy.
 • Jedno kolo trvá obvykle 2 týdny (v některý případech se postupuje dvojnásobnou rychlostí - u turnajů zahajovaných v květnu, resp. listopadu, aby se dokončily před prázdinami, resp. před Vánocemi).
 • K určenému datu na konci kola tým odešle rozhodnutí, které přijal ve formě jednoduchého spreadsheetu. Jak se na toto rozhodnutí připravují, záleží na dohodě uvnitř týmu. Velmi častý je model, při němž se během kola tým nejprve sejde k jedné 2 - 3 hodinové schůzce věnované analýze dosavadního průběhu a diskusi o strategii. Později se sejde k další 2 hodinové schůzce, na níž přijme rozhodnutí, které vzápětí odešle.
 • Po skončení každého kola dostanou týmy zpětnou vazbu zahrnující výsledky všech týmů rozšířené o finanční a další manažerské výkazy, takže mohou usuzovat, jakou strategii sleduje konkurence a jak je přitom úspěšná. Navíc dostanou bulletin hodnotící předchozí kolo a předpověď vývoje trhu pro příští rok. Kromě toho mohou využívat koučování formou e-mailů nebo telefonátů s pracovníky BGF v Helsinkách, účastníci z ČR i konzultací s ANIMA Praha.

Prémie

 • Vítězové skupin jsou rozlosováni do semifinálových skupin, vítězové semifinálových skupin postupují do finále.
 • Semifinále i finále probíhá ve zrychleném režimu, vždy během 1-2 dnů.
 • Tři nejlepší týmy z finálové skupiny pozvou organizátoři k pobytu do Cannes ke slavnostnímu vyhlášení vítězů.

Jak se účastnit

Uvažujete-li o účasti v turnaji, kontaktujte firmu ANIMA Praha (viz www.anima.cz), nejlépe na e-mailovou adresu michal@anima.cz - poskytneme Vám doplňující údaje.
Nejbližší termíny turnaje jsou

 • 7. ledna 2009
 • 3. března 2009
 • 7. dubna 2009

Je třeba se přihlásit minimálně 2 týdny předem, optimální je začít účast připravovat zhruba s měsíčním předstihem.
Pokračovat ve čtení můžete zde na podstránce Co hra přináší .
Anglickou prezentaci turnajů BGF (v pdf formátu) najdete zde .

Pro návrat na úvodní stránku klikněte zde.