Učit se celé věty

Mnoho vynikajícících kurzů jazyků je založeno na učení se celých vět nazpaměť. Slovíčka, gramatiku - ano, ale jen jako podpůrný prostředek.

Každý, kdo měl to štěstí, že narazil na učitele, který tuto metodu používal, jistě potvrdí, jak vynikající výsledky přináší.

Pomůcka LingvoSoft Online Learning PhraseBook Vám umožňuje si to aspoň na nejdůležitejších spojeních vyzkoušet. Doporučujeme postupovat takto:

Předpokládejme, že se chcete učit anglické věty. Větu, kterou se chcete učit, si napište na papírovou kartičku a její český překlad na druhou stranu této kartičky. Z LingvoSoft Online Learning PhraseBook tak postupně vytěžíte nějakých 3000 kartiček.

Věty se pak můžete učit například za pomoci metody, kterou kdysi popsal Sebastian Leitner.

Vyrobíte si 4 přihrádky v kartotéce nebo 4 krabičky, do kterých budete kartičky dávat. V první krabičce se budou držet věty, které ještě moc neumíte, ve čtvrté ty, které umíte nejlépe.

Kartičky budete mezi krabičkami přesouvat podle jednoduchého pravidla - jestliže větu umíte (tzn. víte, co je na druhé straně kartičky), přesunete kartičku do krabičky s vyšším číslem (samozřejmě pro čtvrtou krabičku to neplatí), jestliže naopak v kterékoli krabičce najdete kartičku, u které si nedokážete vzpomenout, co je na druhé straně, vraťte ji zpět do první krabičky. (Viz následující obrázek převzatý z Wikipedie.)
Leitnerova metoda

Nejdřív se věty naučíte ve směru z angličtiny do češtiny. V krabičce máte kartičky tak, že vidíte na anglickou stranu. Věty čtete nahlas a zkoušíte si vzpomenout na český překlad.

Až se je všechny naučíte, kartičky v krabičkách otočíte tak, abyste viděli českou stranu. Zkoušíte nahlas říkat, jak zní anglický překlad, atd.

Učit se můžete začít již při několika kartičkách. Při každé návštěvě těchto stránek si můžete napsat několik nových kartiček. Jestliže tedy pomůcka nebude někdy fungovat, můžete si aspoň zopakovat věty, které už máte přepsané.