Praní špinavé pozornosti - také v tom jedete?

O praní špinavých peněz jste určitě slyšel(a). Peníze získané pochybným způsobem se uvedou do oběhu tak, aby se jejich pochybný původ skryl.

Znáte cosi podobného - praní špinavé pozornosti? Nebo se na něm dokonce občas podílíte? K tomu se něco dozvíte v tomto článku a hlavně v ANIMA Instruktáži dne 13. 3. 2008.

Je to poslední instruktáž seriálu “Cesty k osobní produktivitě” a navíc poslední instruktáž v našich dosavadních firemních prostorách. Proto si dáváme záležet, aby obsah byl skutečně pamětihodný.

Pozornost věnovat, získat a udržet

Asi Vás také napadlo, že to, co se probírá v klasických kurzech time managementu, se často vlastně týká hospodaření s pozorností.

Vysvětlují Vám v nich, jak to zařídit, abyste se mohli soustředit na svou práci, nenechali se rozptylovat, nedovolili, aby Vaše pozornost těkala mezi příliš mnoha subjekty. Možná jste se také doslechli o různých teoriích pozornosti - teorii úzkého hrdla nebo například kapacitní teorii.

Bez rozumného hospodaření s pozorností toho skutečně moc neuděláte a když uděláte, budete předělávat. Také se nic pořádného nenaučíte.

Kapitola sama o sobě je pak pozornost, kterou věnujete druhým lidem nebo naopak jejich pozornost, kterou se snažíte získat. O zlepšování v práci s pozorností se opírá zdokonalování v prezentačních dovednostech, v umění motivovat, v umění budovat vliv, v umění naslouchat.

Nebo co je podle Vás konverzace? Výměna informací? To jen velmi zřídka - schválně se do několika konverzací zaposlouchejte. Výměna pozorností? To už sedí mnohem víc.

Začnete-li o pozornosti přemýšlet, dostanete se brzy za rámec hospodaření s časem. Všimněte si jen několika sloves, které na sebe slovo “pozornost” váže: věnovat pozornost, získat pozornost, udržet pozornost, ztratit pozornost, dožadovat se pozornosti, domáhat se pozornosti … Slovo “pozornost” se v nich dá nahradit slovem “peníze”.

A to nás přivádí na stopu něčeho skutečně velkého.

Pozornostní ekonomie

Stále častěji zaznívá názor, že procházíme podobnou změnou, jako byl přechod od feudalismu ke kapitalismu. Ti důležití lidé ve feudalismu měli šlechtický původ a vlastnili pozemky. A najednou začali ztrácet na významu ve prospěch lidí, kteří měli peníze.

Feudálové měli sice předpoklady se k penězům dostat, ale nebyli v tom většinou příliš úspěšní. Často mohli jen s pohrdáním přihlížet, jak ti noví boháči získávají vliv a dokonce si kupují šlechtické tituly nebo i pozemky, pokud mají zájem.

Teď jsme možná svědky toho, jak tradiční ekonomie, ve které hrají klíčovou úlohu peníze, začíná vyklízet poli ekonomii, ve které hraje klíčovou roli pozornost.

Uvedeme jen několik pozorování, která jste nejspíš také učinil(a) a která uvedenou tezi podporují.

  • Za pozorností jdou peníze. To dávno vědí i prodavači v orientálních bazarech, kteří se snaží upoutat pozornost kolemjdoucích. Žádná pozornost, žádný prodej. Je na tom založena i reklama. Ovšem v poslední době jsme svědky něčeho nápadného. Skutečné hvězdy - lidé, kteří přitahují skutečně velkou pozornost - se mohou dostat k opravdu velkým penězům. Filmové hvězdy, sportovní hvězdy. Naopak někteří boháči po pozornosti touží a snaží si ji opatřit za peníze. Ne všem se to daří. Za penězi pozornost vždy nejde.
  • Média fungují jako pozornostní továrny. Mají-li být úspěšná, musí získat velkou pozornost (sledovanost). K tomu potřebují, aby v nich vystupovali lidé, kteří přitahují velkou pozornost. Úspěšná média jsou naopak schopná obracet pozornost k lidem, kteří se v nich objevují.
  • Pozornost se nedá skladovat, pozoruhodnost ano. Přitahujete-li dnes obrovskou pozornost, budete ještě nějakou dobu pozoruhodný(á).
  • Pozornost je možné předávat. Když Vás uvede někdo slavný, obrátí k Vám pozornost. Když stojíte v manéži a poutáte pozornost diváků, jste schopni ji obrátit na člověka, kterého si náhodně vyberete v první řadě.
  • Máte-li pozornost lidí, můžete jimi hýbat - stavět je do front na lístky na Váš koncert, při přednášce nebo prezentaci je přimět, aby zvedli ruku nebo se zasmáli.
  • Rýsuje se i jakési “třídní rozdělení”: hvězdy a fanoušci - jedni pozornost získávají a přitahují, druzí jim ji věnují.
  • Klasická definice (Lionel Robbins) říká, že “ekonomika je studium toho, jak jsou používány vzácné zdroje, které mají alternativní použití”. Pozornost má alternativní použití - můžete ji věnovat svému dítěti nebo luštění Sudoku. A je čím dál vzácnější. Hlavně kvůli tomu, jak se zvyšuje množství informací, které máme k dispozici: “Prudký nárůst informací způsobuje nedostatek pozornosti”, řekl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Herbert Simon. Kvůli nadbytku informací je také těžké pozornost udržet.

Chcete-li toho slyšet víc a v systematické podobě, přijďte na ANIMA Instruktáž “Hospodařit s pozorností”. Tam na to budeme mít několik hodin.

I na základě toho, co jsme zde uvedli, si můžeme zaspekulovat, co by mohlo být “praní špinavé pozornosti”.

Příklad praní špinavé pozornosti

Vezměte si příklad špinavých peněz pocházejících z loupeže. Dokáže-li je lupič vyprat, promění se na peníze, u kterých už nebude možné vystopovat jejich nezákonný původ.

A jak to funguje u pozornosti? Sedíte před televizí a věnujete svou pozornost filmu, který jste si už dávno přál(a) vidět. Najednou uprostřed filmu na obrazovku vpadne reklama a uloupí Vaši pozornost. Obrátí ji k nějakému výrobku a upozorní Vás, že si ho v průběhu příštího měsíce můžete v nejbližším supermarketu koupit se slevou.

Až později v supermarketu zamíříte k regálu s tím produktem a budete si ho pozorně prohlížet, nikdo už nepozná, že Vaše pozornost pochází z té pozornosti uloupené uprostřed filmu. Bude to čistá, vypraná pozornost.

Mimochodem, chystáte na nejbližší dobu nějakou zajímavou televizní inzerci produktů vaší firmy?

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď