Manažer podmanitel jede na dovolenou

Tentokrát uvidíte, jak Vám při vedení lidí mohou pomoci mistři slova i stará dobrá čeština.

Naleziště názvů

Na začátku 17. století napsal John Donne:

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny.
Jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by spláchlo nějaký mys, statek tvých přátel nebo tvůj. Smrt každého člověka mne umenší, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nemusíš ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

Je to krátký úryvek, ale i z tak krátkého textu vytěžili název pro svou knihu hned dva známí autoři - Thomas Merton: “Žádný člověk není ostrov” a Ernest Hemingway: “Komu zvoní hrana”. (Neručím za to, že tam nenajdete ještě název nějaké další knihy, kterou neznám.)

Je to zvláštní - mistři slova a pro název své knihy si chodí do nějakého starého a známého textu. Přitom zvyk je to dost rozšířený. Jen u Shakespeara jsou prý doloženy tisíce takových případů. Uvedeme aspoň jeden hodně známý - John Steinbeck si pro název románu “Zima úzkosti” došel do Richarda III.

Proč to i tak slavní autoři dělají? Myslím si, že mnozí manažeři to dnes docela dobře chápou.

Život nebo sterilita?

Takový autor píše knihu dlouhé měsíce nebo i roky, popíše stovky stránek a dříve nebo později musí knize vymyslet název. Několik málo slov, která uváznou v paměti a vyvolají ty správné asociace a ta správná očekávání.

Kdy se v podobné situaci ocitají manažeři? Například když se snaží formulovat vizi nebo misi firmy nebo slogan, který vystihuje, co firma nabízí zákazníkům. Nebo když se snaží dát dohromady své životní heslo, jak je to v některých firmách zvykem.

Hodně velkých manažerů i jiných vůdců lidí umí s jazykem velmi dobře zacházet. Proto si uvědomují, jak je důležité, aby se těch několik slov ujalo a nechtějí se spokojit se sterilními a ohranými formulacemi, které ve vizích a misích firem tak často potkáváme.

Vraťme se teď k našemu autorovi knihy. Po těch stovkách stran, které právě dopsal, by určitě několik výstižných slov dal také dohromady. Nebo větu, která by v kostce vyjadřovala obsah jeho díla. Třeba jako se to podařilo Járovi Cimrmanovi s názvem pohádky “Jak chudák do ještě větší nouze přišel”.

Proč se tedy mistr slova pro název své knihy vypraví do nějakého známého a většinou starého textu? Určitě tím osvědčí  skromnost a úctu k dílu, z něhož si takto půjčuje, ale hlavně to má dvě velké výhody.

Za prvé, takový text si lidé budou určitě pamatovat. Oni si ho totiž pamatují i teď, už prošel zkouškou mnoha let nebo dokonce staletí.

Za druhé, ten text už má něco za sebou. Díky tomu je do jisté míry možné odhadnout jaké asociace bude vyvolávat. Někdy dokonce přijde na pomoc jazyk a upozorní na další překvapivé souvislosti.

Nedávno jsem měl možnost se přesvědčit, jak úžasně to funguje, když jsem náhodou zaslechl název jedné připravované knihy.

Podmaněná Země

Před několika týdny jsem slyšel někoho říkat,  že na podzim má vyjít kniha Bedřicha Moldana a bude se jmenovat “Podmaněná Země”. Netuším, co v té knize je, a je docela možné, že ji nikdy nebudu držet v ruce.

Všimněte si ale, jak funguje magie toho názvu. Očividně odkazuje na příkaz, který podle bible dostali Adam s Evou: “… naplňte zemi … podmaňte ji …”. Ekologové někdy mají tendenci se ironicky ptát: Už byl příkaz splněn? Už je dost naplněná? A dost podmaněná?

Jaká očekávání v nás tedy takový název knihy vyvolá? Dočteme se v ní o tom, jak lidstvo plení Zemi podobným způsobem jako vladaři a vojevůdci kořistili v zemích, které si podmanili?

Napadlo mě, že to tak asi bude, ale pak zasáhla čeština a upozornila mě, že se v ní také používá spojení „podmanivá melodie“. A melodie určitě podmaňují jinak než podmaňoval Čingischán.

Jak to s tím podmaňováním vlastně je? Jak podmaňuje melodie? Může podobným způsobem podmaňovat i manažer?

Vy nás zničíte

O manažery, kteří se snaží svou firmu nebo svůj útvar ovládnout ve stylu Čingischána, není nouze. Ke své lítosti nemohou prolévat potoky krve ani nabodávat hlavy na kopí, ale použijí všechny prostředky, které mají k dispozici, aby v podřízených vyvolávali strach a úzkost. Často ani nemusí být moc chytří, stačí vychytralost a hrubost.

Podmaňování takovým vnějším tlakem až terorem trpí jedním velkým defektem. Když lidi přinutíte, aby žili ve strachu a úzkosti, vlastně je tím připravujete o pořádný život. Podobně jako třeba deprese je i strach a úzkost překážkou činnosti: imobilizuje, paralyzuje. Strachem ztuhneme, ale hlavně - stahujeme se do sebe. Je to podobné, jako když jsme vystaveni mrazu. Krátká studená sprcha může člověka zdravě vyburcovat, ale dlouhodobý pobyt v mrazu ochromuje a nakonec zabíjí. Tím rychleji, čím méně proti němu aktivně bojujeme.

Zima strachu a zima úzkosti působí stejně.

Naproti tomu podmanivá melodie si nás nepodmaňuje vnějším tlakem, ale tím, že se dotkne něčeho uvnitř nás. Jsou i takoví podmaniví manažeři? Kteří se dokáží dotknout něčeho uvnitř lidí, kteří pro ně pracují? Nedokážu odhadnout, kolik jich je, ale vím, že jsou.

Vybavuje se mi například drobná příhoda, kterou jsem slyšel vyprávět o Ing. Jiřím Brabcovi, tehdy generálním řediteli investičního fondu ŽB-Trust, nedlouho před tím, než odešel do penze. Jedna z jeho spolupracovnic si tehdy postěžovala: “Pane inženýre, Vy nás tou svou slušností zničíte!” Narážela na to, že se mu za jeho nesmírně slušné chování spolupracovníci snažili revanžovat tím, že pracovali do roztrhání.

Řídit lidi tímto stylem není lehké. Nejen proto, že se budete setkávat i s podřízenými, kteří si slušnost vysvětlují jako slabost. Hlavně proto, že se takové věci není možné naučit v krátkém kurzu ani za pár let pobytu v business škole. Závisí to na něčem, čemu jsme se už skoro přede dvěma lety věnovali v článku “Manažer má mít málo přes prsa? Na to pozor!”  a co se dá stručně vyjádřit jedním slovem: charakter.

Přání na dovolenou

Začalo léto. Přejeme Vám proto, aby se Vám dovolená vydařila. Třeba se Vám ve chvilce uvolnění a pohody vynoří pár kouzelných slov jedinečným způsobem vyjádřujících něco, na čem Vám hodně záleží.

Možná se Vám podaří odbočit z dálnic turistického průmyslu a dostat se do míst, kde si lidé dokázali podmanit Zemi podobně jako to dokáží některé melodie.

Samozřejmě nejvíce ze všeho Vám přejeme, aby Vám dovolená pomohla dále rozvinout a upevnit Váš charakter.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď