Co máte dělat Vám ukáží spíš družičky než krávy

V tomto článku se dozvíte, co Vám ANIMA  Forbína bude přinášet celý tento podzim.

druzicka199-x-300.jpg

Tučné a hubené krávy, tučná a hubená léta

To je obraz převzatý z Bible, který se v posledních měsících často používá. Podle biblického příběhu se sedm let tučných a sedm let hubených  faraonovi předem ve snu ohlásilo v podobě sedmi vypasených a sedmi vychrtlých krav. Tehdy to zvládli. Faraonův vezír Josef během tučných let shromažďoval přebytky, které pak pomohly přečkat léta hubená.

Tak by měli postupovat rozumní vládci a národohospodáři i dnes - v době hospodářského růstu vytvářet rozpočtové přebytky. Ale když místo toho dopustili deficit i v letech tučných - řekněte, k čemu Vám potom je ten příběh? Leda k vzteku.

Obávám se, že praktický užitek Vám v této době asi nepřinese.

A co takhle družičky?

Nedávno jsem slyšel jednoho mladého  manažera na dosti vysokém postu, jak na svou situaci vztáhl jiný biblický obraz - podobenství o prozíravých a bláhových družičkách.

Nejspíš zjistíte, že se hodí i pro Vaši situaci.

Podobenství o družičkách najdete na začátku 25. kapitoly Matoušova evangelia. Deset družiček s lampami očekávalo příchod ženicha. Pět prozíravých si vzalo nádobky se zásobou oleje, pět bláhových se spokojilo s olejem, který měly v lampách. Ženich se opozdil,  družičky podřimovaly a když se konečně ženich blížil, těm bláhovým začaly lampy dohasínat. Utíkaly si olej koupit.

Jak to dopadlo?

Čekáte happyend - stihly olej koupit a včas se vrátit? Nebo lehké vypeskování: “Holky, holky, kde máte olej? Myslím hlavou, ne?”

Jestliže čekáte něco takového, budete překvapeni, jak tvrdě to podobenství končí:  “A dveře se zavřely.” Volaly a tloukly na dveře - marně.

Manažerská prozíravost a olej do Vašich lamp

Bylo vidět, že ten mladý  manažer podobenství o družičkách dobře znal. Na svou situaci ho vztahoval  takto: “Na nás zatím krize až tak moc nedolehla. Ale spoustu našich klientů už tvrdě postihuje. Teď mám možná rok, možná několik měsíců na to, abych se zachoval prozíravě. Pak už třeba nebudu mít šanci - zvláště jestli se očekávané oživení o několik let opozdí.

Snažíte se i Vy chovat prozíravě? Co je tím olejem, který si potřebujete včas opatřit?

Stejnou otázku jsme si kladli i v ANIMĚ Praha a výsledkem našeho přemýšlení je zhruba tucet na sebe navazujících článků, které můžete očekávat tento podzim. O čem budou?

Pomůžeme si tímto obrázkem z kapitánské kajuty staré fregaty (foto Georges Jansoone).

kajuta588-x-450.jpg

Takový kapitán fregaty měl prozíravost zabudovanou v popisu práce. Kromě spousty jiných věcí se musel věnovat navigaci - čas od času provést měření sextantem nebo oktantem, odečíst údaje z chronometru a pak podle map určovat další směr plavby.

A přesně to je téma, které jsme zvolili pro tento podzim - jak můžete  “zabudovat prozíravost do popisu Vaší práce”.

Pustíme se do toho na široké frontě:

  • ANIMA Instruktážemi
  • “plavbou flotily”
  • sérií článků zde na ANIMA Forbíně.

ANIMA Instruktáže

Svorníkem podzimní série ANIMA Instruktáží bude instruktáž Balanced Scorecard (BSC). Měli jsme ji na programu před prázdninami, zařadíme ji opět. Znovu a znovu se totiž  přesvědčujeme, že pojetí “malého BSC”, ke kterému jsme se propracovali za ty roky, co se tomu věnujeme, je “navigační prostředek” jak šitý pro tuto dobu. Je to prostředek vedoucí k prozíravému přemýšlení o firmách a útvarech - i těch velmi malých. A můžete si ho pořídit rychle a sami.

Ostatní podzimní instruktáže budou téma BSC rozvíjet a podporovat.

Flotila

Organizaci “flotily” jsme věnovali celý minulý článek a informace o ní najdete, když kliknete zde - tam se také můžete k flotile připojit. Jestli flotila vypluje nebo ne, o tom už teď rozhoduje jen počet lidí, kteří se k ní připojí. Teď už je to tedy zcela v rukou lidí, jako jste Vy.

Články zde na Forbíně

Celý podzim hodláme věnovat článkům, které Vám dají hlubší vhled do BSC a  “zabudování prozíravosti do popisu Vaší práce”. Budou pojednávat jednak o nejdůležitějších principech v základech BSC, ale také o souvisejících psychologických otázkách nebo otázkách hospodaření s časem. Opakovaně jsme se například setkali s tím, že lidé mají problém s pravidelností a důsledností, kterou BSC vyžaduje. Je to problém, který nejde odbýt mávnutím ruky, a je třeba ho řešit vynalézavým způsobem.

Jedno z témat bude také například “Věci, které jsou zadarmo”.  Už teď se setkáváme s tím, že skutečnost, že “flotila” je zadarmo, vzbuzuje nedůvěru zejména u lidí, s kterými se osobně neznáme. Přemítají, co je v tom za past.

Past v tom není, ale sami si můžete všimnout, že flotila vypluje jen tehdy, přihlásí-li se určitý počet lidí, protože “jinak nám práce s tím spojená nebude stát za to”. A tím už se dotýkáme důležitého principu ukrytého v hlubinách BSC - pro fungování firmy jsou bezpodmínečně nutné věci, které bývají trestuhodně zanedbávány, protože jsou “zadarmo”. Přesněji řečeno, nedají se vyjádřit penězi. BSC (v našem pojetí) je skvělý nástroj, který i s těmito věcmi pomáhá hospodařit.

Prosba o pomoc

Máme jeden problém. Těch věcí, o kterých se domníváme, že Vám mohou pomoci “zabudovat prozíravost do popisu Vaší práce”, je hodně.  Jste to Vy, kdo nám může pomoci články i instruktáže správně seřadit a rozhodnout do jaké hloubky se jednotlivým tématům věnovat. K většině článků proto budeme připojovat krátký dotazník (mimochodem, zlepšovák, který jsme začali používat při “šachové karavaně”). Buďte tak laskavi a věnujte mu pár minut. Na základě Vašich odpovědí budeme modifikovat svůj postup. První dotazník se Vám otevře, když kliknete zde.

Zpět na úvodní stránku

Comments are closed.