Navigace firem a útvarů v obtížných dobách

Upozorňujeme, že ANIMA Instruktáž na toto téma se bude konat

25. září 2009 od 9 do 13 hod.

v zasedací místnosti v přízemí budovy

Opletalova 55, Praha 1.

Kliknutím zde se Vám zobrazí faxová přihláška, na které je zároveň anotace instruktáže. K on-line přihlášce se dostanete kliknutím zde.

Možná Vaší pozornosti neušlo, že tomuto tématu věnujeme v poslední době mimořádnou pozornost. Nabízejí se Vám tedy v současné době tři možnosti, jak se s ním seznámit:

1) Zde na  ANIMA Forbíně jsme začali publikovat sérii článků, v nichž se budeme celý podzim postupně věnovat principům “navigace firem a útvarů”. Nebudou tvořit ucelený kurz, ale přesto vytvoří jakousi “záchrannou síť :-) “, která pomůže zdokonalit se v navigačních dovednostech i těm, kteří si z nějakých důvodů nemohou dovolit využít žádné ze dvou níže uvedených možností.

2) Standardní čtyřhodinová manažerská instruktáž, na kterou Vás upozorňujeme tímto krátkým oznámením, samozřejmě ucelený kurz tvoří.  Vychází z naší již klasické instruktáže “Balanced Scorecard”, která je modifikována pro ty, kteří teď nemají energii, čas ani peníze na to, aby se mohli pouštět do projektu zavádění BSC. Upozorňujeme, že instruktáž se tentokrát koná v pátek dopoledne (tím vycházíme vstříc těm, kteří si to tak přáli v dotazníku, který nám vyplnili).

3) VIP instruktáž (její princip jsme vyložili zde v článku “Mumie v dece“, pro ty, kteří “si to mohou dovolit” (půldenní instruktáž stojí Kč 10000 + DPH). Tato forma šetří čas toho, kdo si ji objedná, nejen kvůli době a místu konání, které vychází z jeho požadavků, ale také díky tomu, že průběh instruktáže se řídí jeho průběžnými dotazy a má tempo, které mu vyhovuje. První dva manažeři, kteří formu VIP instruktáže použili, zvolili jako téma právě “Balanced Scorecard”.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď