Galileo Vás nechtěl urazit, naopak - máte šanci

Galileo Galiei prohlásil, že Vás nikdo nic nedokáže naučit.

Jak to mohl říci, když Vás vůbec neznal? Tohle nedorozumění vysvětlíme snadno a přitom možná zjistíme, že právě máte šanci se naučit něco hodně důležitého.

Co vlastně GG řekl?

Galileo Galilei, chlapík, který se před 400 lety bavil tím, že házel kameny ze šikmé věže v Pise. Jak ten mohl vykládat, co se naučíte nebo nenaučíte?

Popravdě řečeno, nemluvil speciálně o Vás. Řekl, že nikoho není možné nic naučit. Nikoho - tedy Vás zrovna tak jako mne. Z jeho výroku je vidět, jak rád hledal obecné zákonitosti. Když dokončil pokusy s házením kamenů řekl: “Všechna tělesa padají se stejným tíhovým zrychlením”. Po pokusech učit žáky tedy řekl: “Nikoho nemůžete nic naučit.”

Možná jste ten výrok už slyšeli a postřehli, že jsme uvedli jen jeho první polovinu. I zde na ANIMA Forbíně už jsme ho jednou ocitovali celý:

“Nikoho nemůžete nic naučit, můžete mu jen pomoci, aby na to přišel sám.”

Ten citát netvrdí, že učitel je zbytečný, že na něm nezáleží. Záleží, a jak! Může nebo nemusí pomoci, dokonce může i překážet, jak jsme asi všichni ve škole někdy zažili. Podobně může při učení pomáhat nebo překážet kniha. Nebo hra.

Minule jsme slíbili, že na základě předchozích článků sestavíme celkovou mozaiku, jak BGF turnaje pomáhají přijít na věci, které jsou pro většinu manažerů velmi důležité. Slib jsme splnili a v tichosti jsme aktualizovali stránku “Manažerské turnaje BGF” zde na ANIMA Forbíně a hlavně jsme k němu přidali podstránku “Co hra přináší”, která obsahuje tu slíbenou mozaiku.

Zde se tedy už můžeme soustředit na to nejdůležitější, co BGF turnaje přinášejí, a zároveň Vás upozornit, co mohou přinést Vám.

Vidět les, nejen stromy

BGF turnaje mimořádně silně zdokonalují schopnost vidět celkový obraz firmy. V dobře vedené firmě bývá každý stupeň v manažerské hierarchii charakterizován šířkou zorného pole toho, kdo místo zastává. Generální ředitel má vidět obraz celé firmy a přemýšlet v časovém horizontu 5 - 10 let. Každý manažer by měl být schopen vidět útvar, který vede, jako celek a přemýšlet v horizontu procesů, které má na starosti.

Tak například obchodníky dost dobře nemůže vést člověk, který nemá jasnou představu, jak vypadá proces od vyhledání potenciálního zákazníka do okamžiku, kdy je s ním uzavřen a vypořádán obchod.

Samozřejmě je dobře, když takovou představu má nejenom vedoucí obchodníků, ale i samotní obchodníci. Nejen proto, že jim to dává předpoklady k dalšímu kariérnímu růstu, ale zvyšuje to výkonnost celého útvaru.

Analogicky je pro firmu užitečné, když nejen její generální ředitel, ale i další manažeři jsou schopni vidět celkový obraz firmy. Prospívá to firmě, ale i práce každého z nich se stává zajímavější.

Jak se v tom zdokonalíte Vy?

Život Vás naučí. Nebo si k tomu tématu seženete a přečtete knižky. Nebo pár let strávíte na dobré škole, kde je někdo, kdo Vám pomůže na ty podstatné věci přijít.

Nebo začínáte uvažovat, že zkusíte manažerský BGF turnaj. Teď je přesně ta pravá chvíle, kdy se o možnou účast mají začít zajímat ti, kdo chtějí odstartovat v lednovém nebo únorovém termínu.

Stačí poslat e-mail na adresu michal@anima.cz a můžeme společně začít uvažovat, co by hra přinesla právě Vám a co je pro to třeba udělat. Jsme připraveni spolu s Vámi prošlapávat i úplně nové cesty. Budeme to dělat velmi ochotně a se značným nasazením, protože právě tyto dny prožíváme v nadšení, jak daleko jeden tým po takové cestě došel.

Co se stalo? Letos na začátku roku se několik manažerů z různých firem dohodlo, že by si rádi spolu zasoutěžili v BGF turnaji. To není obvyklý způsob, ale podařilo se nám dohodnout podmínky s organizátory turnajů a v dubnu tým odstartoval pod příznačným týmovým jménem MIX. Z hlediska nás v ANIMA Praha to byla trochu logistická noční můra. Začalo to tím, že jeden z pěti manažerů, kteří o účast jevili zájem, svou kandidaturu stáhl a tým začal jen ve čtyřčlenné sestavě. Koordinace lidí z firem s různým rytmem byla po celou dobu dost tvrdý oříšek.

Možná bychom si něco takového do budoucna rozmysleli, kdyby “hoši” z týmu MIX nepostoupili do semifinále. Ale jim se to podařilo a v září vyhráli svou semifinálovou skupinu a postoupili do finále, které proběhne tuto středu 28. 11. Můžete jim držet palce. Kdyby se umístili do 3. místa, pozvou je organizátoři do Cannes k vyhlášení vítězů.

Ať už dopadnou jakkoli, jejich dosavadní bilance je zatím zdaleka největším úspěchem týmu z ČR. Z několika set týmů v základních skupinách se probojovali mezi posledních 6 týmů.

Dobré zprávy někdy chodí ve skupinách. Právě jsme se dozvěděli, že tým manažerů SMP CZ, a.s. (vedený jejich generálním ředitelem) se probojoval do semifinále.

V roce 2008 bychom rádi typ podpory, který jsme letos týmům poskytovali, rozšířili o další nápad - umožnit, aby i spoluzaměstnanci těch, kdo soutěží, měli možnost sledovat průběh a fandit. Tím se učící efekt turnaje rozšíří na další lidi. Už máme vymyšleno jak na to.

Vzpomínáte si, co jste před chvilkou četli? Že stačí poslat e-mail na adresu michal@anima.cz.

Pošlete odpověď