3 podmínky úspěchu Vaší životní plavby

seafarerdangers_collision-300-x-200.jpg

V kterési ze svých knih používá C. S. Lewis krásné přirovnání, které se dá aplikovat na lidstvo, národ, firmu i menší organizační útvar. Jsou jako konvoj nebo flotila. Bude jejich plavba úspěšná? O tom rozhodují tři podmínky.

1) Dodržovat formaci

Lodě musí dodržovat určenou formaci. Tato podmínka přenesená na lidské kolektivy, se těší velké popularitě. Je třeba dodržovat určitá pravidla vzájemného styku. Na tom se dnes shodnou téměř všichni lidé. A zajímají se o to, jak pravidla nastavit co nejlépe. Předpisy, zákony, procesy.

2) Plout ke správnému cíli

Jestliže konvoj veze zásoby pro Buenos Aires a místo toho dopluje na New Foundland, je to neúspěšná plavba. Aplikace této podmínky na lidské kolektivy se naopak těší velmi malé pozornosti. Jak to kdysi vyjádřil Albert Einstein: „Dokonalost prostředků a zmatek cílů, to podle mého názoru charakterizuje naši dobu.“  Hlavně je třeba plout rychle vpřed. To by bylo, abychom se netrefili!

Která je ta zbývající podmínka?

3) Mít svou loď v pořádku

Tato podmínka velmi úzce souvisí s první podmínkou. Jestliže jsou jednotlivé lodě špatně ovladatelné a nejsou schopny vyvinout dostatečnou rychlost, nebudou ani schopny dodržovat formaci. Někdy i jediná loď, která není v pořádku, dokáže do formace vnést pořádný zmatek.

Obráceně, jestliže lodě nedodržují formaci, hrozí vzájemné kolize, které lodě poškodí.

Ačkoli jsou obě podmínky tak úzce propojeny, nedá se říci, že by se třetí podmínka těšila stejně velké popularitě, jako podmínka první. Tam, kde jde opravdu o život, snad ano. Dopravní policie neuznává právo jednotlivce brázdit silnice s jakoukoli popelnicí, a kromě kontroly dodržování pravidel si osobuje i právo kontrolovat, jestli jsou jednotlivá auta po technické stránce v pořádku.

Jinde už to tak jednoznačné není. Často se můžete setkat s přesvědčením, že stačí vzít hromadu darebáků, pitomců, zbabělců a zrádců, dát jim ty správné zákony a pravidla a budete mít fungující stát, organizaci nebo firmu.

Příkladů toho, jak fatální to je omyl, je vidět stále víc.

Která podmínka je nejdůležitější?

To se nedá říci. Důležité jsou všechny tři. Porušení kterékoli z nich přivolává neúspěch. Dá se však odpovědět na jinou otázku.

Kterou podmínkou začít?

Určitě tou třetí. A to hned z několika důvodů:

  • Na ty první dvě nemusíme dosáhnout a může nás deptat už samotné pomyšlení na to, jak nejsou dodržovány.
  • Dělat něco se třetí podmínkou - začít u sebe - to je v moci každého z nás a přináší to elektrizující efekt.
  • Dáme-li do pořádku svou loď, zvyšuje to naši naději, že se vyhneme ničivým důsledkům nedodržování prvních dvou podmínek - máme lepší šanci se vyhnout hrozící kolizi při nedodržování formace, a zabloudí-li konvoj, máme větší šanci, že doplujeme do cíle, jestliže někdy dojde ke korekci kurzu.

Zocelování charakteru a ovládání nástrojů

Takovéto úvahy vedly ke změněnému pojetí ANIMA Instruktáží, k němuž jsme se dopracovali během minulého léta. V posledním čtvrtletí 2009 a prvním čtvrtletí 2010 jsme opakovali stejnou sérii instruktáží jen s malými modifikacemi. V obou případech přilákala skvělé lidi.
V následujícím, druhém čtvrtletí 2010 máte možnost absolvovat novou sérii. Klikněte zde a otevře se Vám informační leták, kde se dočtete všechno potřebné. Můžete ho použít i jako faxovou objednávku.

Klikněte zde a otevře se Vám třístránkový dokument, který na příkladu útěku z vězení a jedné české firmy ukazuje, proč je takové pojetí aktuální zvláště v dnešní době. (Určitému okruhu lidí jsme tento materiál nedávno rozesílali e-mailem, možná patříte mezi ně.)

On-line se můžete přihlásit, když kliknete zde.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď