12. lekce: Jak se pohnout z místa

Poslední ze série článků věnovaných navigaci v obtížných dobách se zabývá otázkou, co dělat, chceme-li se hnout z místa.

Odhodlání, které se poněkud protáhlo

Loni v srpnu jsme zde na ANIMA Forbíně napsali, že celý podzim hodláme věnovat článkům, které Vám pomohou “zabudovat prozíravost do popisu Vaší práce”. Nakonec se to trochu protáhlo - vznikl z toho dvanáctidílný seriál a jeho poslední díl Vám přinášíme až teď na jaře.

Seriálem Vás provázel graf s 12 paprsky (který si můžete zobrazit nebo vytisknout, když kliknete zde). V každém článku jsme položili otázku a podle toho, jak jste si na ni odpověděli, jste mohli umístit bod na jeden z paprsků grafu. Tím postupně vznikal jakýsi profil, který Vám pomůže zjistit na co vsadit nebo si naopak dát pozor, chcete-li si vytvořit jednoduchý nástroj “pro navigaci v obtížných dobách”.

Chcete-li si v tom zjednat pořádek, zde máte soupis všech článků seriálu (číslo položky se shoduje s číslem otázky, jak se objevuje v grafu):

 1. Osvědčená metoda jak překonat skleslost a dostat se ze šlamastiky
 2. Zvyk, který zachraňuje životy lidem i firmám
 3. “Lekce 3: Stály báby u silnice, divily se převelice
 4. No prosím, má Nobelovku a nic neumí!
 5. Nadváha prodlužuje život, zjistili vědci?
 6. Jste manažer(ka) s velkými kukadly?
 7. Lekce 7: Spirála úspěchu nebo tobogan smrti?
 8. Hloupý bankéř, chytrý bankéř. Kterému se podobáte Vy?
 9. Otázce č. 9 se věnuje tento článek
 10. Co by Vám nemělo vyletět z firemního kolotoče
 11. Co se nedá věřit se nedá břídit! Je to heslo břídilů?
 12. Lekce 11: Mluvíte sprostě? Proč ano? Proč ne?

Vytvořit správné napětí

Na závěr jsme si nechali lekci, která je snadná na pochopení.

Chcete-li dosáhnout nějaké podstatné změny, jak překonáte počáteční setrvačnost, která Vám brání hnout se z místa?

Potřebujete vyvolat “tvůrčí napětí” mezi dvěma póly:

 • aspirací - jasnou představou, kam se chcete dostat a
 • realitou - pravdivým viděním toho, kde skutečně jste.

pruzina.jpg

Na co je třeba si dát pozor:

 • musí to být přiměřené napětí - jestliže je příliš malé, “kola se neroztočí”, jestliže je příliš velké, “pružina praskne” a změna se také neuskuteční;
 • aspiraci je třeba pevně ukotvit - časté podoby neukotvených aspirací najdeme u lidí, kteří oscilují mezi vysokým a nízkým očekáváním (a obvykle osciluje i jejich představa, jak na tom opravdu jsou) nebo u lidí, kteří jsou soudci sami sebe a jejich standardy erodují, aniž jsou si toho vědomi.

Teprve správně nastavené “tvůrčí napětí” dává předpoklady, abyste se hnuli z místa.

Dává předpoklady, ne jistotu - to můžete vidět i v těchto dnech. Stačí, že Island (v rozporu s kjótským protokolem, který podepsal v roce 2002) začal vypouštět do ovzduší obrovské množství zplodin ze své neodsířené sopky a Vy teď třeba sedíte na letišti se správně nastaveným tvůrčím napětím a stejně se z místa nepohnete.

Jak tedy vypadá Vaše odpověď na otázku “Snažíte se optimálně nastavit napětí mezi cílem a skutečností?” Vyneste podle toho bod na 9. paprsek Vašeho grafu a máte-li vyneseny i ostatní body, zamyslete se nad tím, co vykreslený profil říká. Chcete-li znát i náš názor, můžete využít přiloženého dotazníku.

Budeme Vám vděčni za krátkou odpověď i v případě, že jste si graf nevykreslovali, pouze jste si přečetli některé články právě skončené série. Dotazník se Vám otevře, když kliknete zde.

V srpnu jsme dotazníkem sondovali zájem ještě o jedno téma, které vybočuje z právě skončeného seriálu. Téma znělo “Věci, které jsou zadarmo” a dotazník ukázal, že je o téma zájem. Nezapomněli jsme na to a budeme se mu brzy věnovat.

Zpět na úvodní stránku

Pošlete odpověď